برچسب گذاری توسط: hello world

۰

اولین اپلیکیشن در اندروید-Hello World

اجازه بدهید با نوشتن اولین اپلیکیشن، برنامه نویسی واقعی با فریمورک اندروید را شروع کنیم. فرض ما بر این است که شما تا حدودی با محیط اندروید استدیو آشنایی دارید. خب! اجازه بدهید شروع...